Projekt - Památky žijí


PROJEKT

PAMÁTKY ŽIJÍ / DENKMÄLER LEBEN

Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel pro hrady, zámky, kláštery a města s hradbami


Registrační číslo projektu: ATCZ31

  • Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.
  • Stav: realizace projektu
  • Doba realizace projektu: 1. 10. 2016 – 31. 12. 2019


Většina programového území INTERREG V_A Rakousko-ČR leží ve venkovském příhraničí států Rakouská republika a Česká republika, daleko od hospodářských, průmyslových a technologických center obou států. Cenné kulturní dědictví památek regionu nabízí šanci pro rozvoj turistické nabídky a trvale udržitelné zachování, zhodnocení a využití kulturního dědictví.

V rámci projektu participuje 6 partnerů:

Jihočeská Silva Nortica (euroregion, hlavní partner), Jihočeská centrála cestovního ruchu, NPÚ, Vysočina Tourism, Destination Waldviertel GmbH, Mühlviertel Marken GmbH.

Cílem projektu je podpora turistiky orientované na kulturně-historické památky v česko-rakouském příhraničí.

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

Každý z partnerů má vyhrazeny aktivity, za jejichž realizaci odpovídá.

Projekt navazuje na dříve realizovaný projekt Hrady, zámky, kláštery podpořený v roce 2007 z programu INTERREG IIIA, oproti němuž přináší inovativní prvky – např. propojení památek tematickými vícedenními turistickými trasami, mediální kampaně, kulturní akce na památkových objektech a ve městech s hradbami.

V rámci programu INTERREG V-A projekt Památky přispívá k synergii s projekty "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole"(ATCZ74), „Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě"(ATCZ91) a "Zhodnocení zelených prostor"(ATCZ71).

Celkový rozpočet projektu na celé období jeho realizace a pro všechny partnery projektu je 1 125 360,83 EUR, příspěvek EU z toho je 956 556,69 EUR.